Clouds

English Engelska الإنجليزيّة

clouds
gray thoughts
of vital drips

clouds
shapes that
never existed before

clouds
the shapes
will soon disintegrate

clouds
drips constantly
create new shapes

Swedish Svenska السويديّة

moln
grå tankar
av livgivande droppar

moln
figurer som
aldrig funnits förut

moln
snart har
figurerna förevigt skingrats

moln
dropparna formar
ständigt nya figurer