Fibonacci

English Engelska الإنجليزيّة

no
matter
how I try
to fit my poem
into Fibonacci meter
it will never be pure poetry like a pinecone

Swedish Svenska السويديّة

hur
jag än
försöker
passa in dikten
i Fibonacciseriens mått
blir den aldrig briljant poesi som tallkotten