Leaves

English Engelska الإنجليزيّة

I found myself in the forest,
surrounded by leaves,
above, under and perhaps inside.
The blueberries were still prototypes.

The leaves on the ground
rustled like ancient papyrus,
withering words never to be read.

The leaves in the tree
glistening green
tiny and glowing
like LED.

The leaves on the ground
greenless, bloodless
like dead.

Still stroked by the sun,
caressed please notice that
while able to notice.
Would I ever taste the blue?

Leaves in the tree
glowing, greening, leafing.

Leaves on the ground
leaving.

In vain I asked myself
not to ask myself:
What kind of leaf was I?

Swedish Svenska السويديّة

Så befann jag mig i skogen
omgiven av löv.
Blåbären var ännu prototyper.

Markens löv
prasslade likt gulnad papyrus.
Vissnande ord föralltid olästa.

Trädens löv
gröna skinande
som LED.

Markens löv
grönlösa blodlösa
som lik.

Fortfarande rörd av solen
snälla, märk att jag är smekt
medan förmögen att märka.
Skulle jag nånsin smaka det blå?

Löven i träden
brast ut grönt.

Löven på marken
brast ut i gråt.

Förgäves bad jag mig
att inte fråga:
Vilken sorts löv var jag?