Poetry writing prompt

English Engelska الإنجليزيّة

1.Visit an exclusive antique and vintage shop that is called "the dump".
There you will find a broken calfskin drum.

2. On the inside of the drum, write the words that hurt.

3. Play a beat that is rythmic, but not.

4. See the calf come to life.

5. The calf bows its head to the grass and eats, do the same.

6. Read the lines that the calf's snout and your face has drawn on the ground.
That is the metre of your poem.

7. Follow the calf until your feet feel like hooves on the meadow.
Notice the wind against your skin that has once been a drum.

8. Write down your experience.
The writing should be longer than a life and shorter than a sigh.

9. When dusk comes, go home to the one you miss.
He has emptied the disk washer and cooked a vegan meal.

10. He asks about your writing day and smiles.
Your poem is the wrinkles around his eyes.

Swedish Svenska السويديّة

1 Besök en exklusiv antik- och vintagebutik som kallas "tippen".
Där hittar du en trasig kalvskinns-trumma.

2. På insidan av skinnet, skriv de ord som gör ont.

3. Spela en rytm som är taktfast, fast tvärtom.

4. Se kalven komma till liv.

5. Kalven böjer sitt huvud mot gräset för att äta, gör likadant.

6. Läs de linjer som kalvens mule och ditt ansikte har ritat i marken.
Det är diktens form.

7. Följ kalven tills dina fötter känns som klövar mot ängen.
Märk vinden mot din hud som en gång har varit en trumma.

8. Nedteckna din upplevelse.
Texten ska vara längre än ett liv och kortare än en suck.

9. När skymningen faller, gå hem till den du saknar.
Han har tömt diskmaskinen och lagat vegansk mat.

10. Han frågar hur din skrivdag har varit och ler.
Rynkorna kring hans ögon är din dikt.