The whin

English Engelska الإنجليزيّة

The everflowering candytuft knows me
The cypress fears me
The lucern has forgotten me
I don't see anything except whin
I know that whin is destructive
That knowledge makes the whin grow even stronger

The original poem

Swedish Svenska السويديّة

Vinteriberisen känner mig
Cypressen är rädd för mig
Lucern har glömt mig
Jag ser ingenting förutom ärttörne
Jag vet att ärttörnen är är destruktiv
Den vetskapen får ärttörnen att växa sig ännu starkare

Dikten i original

Arabic Arabiska العربيّة

ﺍَﻟﻤَﻠَﻞُ ﻳَﻌﺮِﻓُﻨِﻲ
ﺍَﻟﻤَﻮﺕُ ﻳَﺨُﻮﻓُﻨِﻲ
ﺍَﻟﺤَﻴَﺎﺓُ ﻧَﺴِﺘﻨِﻲ
ﻟَﺎ ﺃَﺷﻌُﺮُ ﺇِﻟَّﺎ ﺑِﺎَﻟﻐَﻀَﺐِ
ﺃَﻋﺮِﻑُ ﺃَﻥَّ ﺍَﻟﻐَﻀَﺐَ ﻫَﺪَّﺍﻡٌ
ﻫَﺬِﻩِ ﺍَﻟﻤَﻌﺮِﻓَﺔُ ﺗَﺠُﻌﻠُﻨِﻲ ﺃَﻛﺜَﺮ ﻏَﻀَﺒﺎً