Stackars planet

Stackars planet. Du tror att solen kretsar kring dig. Du skryter över ditt ljus utan att förstå att ditt ljus är solens strålar som reflekteras mot dig. Du skrattar åt solen utan att veta att den kan utplåna dig på ett ögonblick.
يا كوكب المسكين تظّن أنّ الشمس تدور حولك تتفاخر بنورك دون أن تفهم أنّ نورك انعكاس شعاع الشمس تسخر من الشمس دون أن تفهم أنّها بأمكان أن تطمسك في لحظة
2019-09-26