English Svenska

Swedish Arabic English
förväntad ﻣُﺤﺘَﻤَﻞ expected
bli tom ﻓَﺮِﻍَ become empty
astma ﺭَﺑﻮ asthma
hemsöka ﺍِﻋﺘَﺮَﻯ afflict
drickande ﻋَﺐّ drinking
hålla med ﻭَﺍﻓَﻖَ agree
förlängning ﺍِﻧﺒِﺴَﺎﻁ extension