Poetry Slam

Jag är regerande Sörmlandsmästare i Poetry Slam. Förra året kom jag tvåa i Sörmlandsmästerskapen och 2018 blev jag också Sörmlandsmästare.

En läsning i Poetry Slam är max tre minuter. Dikterna brukar därför ha den längden. Dikter i Poetry Slam är muntliga i första hand. På det sättet knyter de an till de äldsta poesin, eftersom poesi har funnits långt innan läs- och skrivkunnigheten varit utbredd.

Jag använder ofta humor. De flesta dikter har ett underliggande politiskt budskap. Till skillnad från när jag skriver mina tvåspråkiga dikter använder jag ofta inrim, slutrim, allitteration och ordlekar. Jag tycker att det gör dikterna behagligare att läsa upp.

Anna Enbom Sörmlandsmästare i Poetry Slam 2018 och 2020