Poetry Slam

Jag har tävlat i SM i Poetry Slam 2018 och 2019. De dikter jag skriver inför Poetry Slam är lite annorlunda mot mina andra dikter.

En läsning i Poetry Slam är tre minuter. Dikterna brukar därför ha den längden.

Dikter i Poetry Slam är muntliga i första hand. På det sättet knyter de an till de äldsta poesin, eftersom poesi har funnits långt innan läs- och skrivkunnigheten varit utbredd.

När jag skriver "vanliga" dikter rimmar jag sällan. När jag skriver dikter inför Poetry Slam rimmar jag ofta. Det är egentligen inget medvetet val, jag tycker att dikterna blir behagligare att läsa med slutrim och inrim.