Naken

Skriv en dikt som innehåller orden: bara, veta, gå, börja, svindel, sten, stor, blå, till, naken.
Alla ord ska finnas med, men då får lägga till så många du behöver. (huskur 13)

i lever under samma ljusa blå.
Men det är bara myran
som kan veta
vad som döljer sig under en stor sten.
Och det är bara myran
som kan stå på ett högt berg
utan att få svindel.
Medan tankarna börjar surra
och orosaccelerationen slå till
gå myran längs sitt doftspår
naken
fri i tanken.

Dela

Facebook | Twitter | LinkedIn | Epost