PHP-poesi

Skriv en text på valfri form som innehåller minst tre av följande ord (alternativ visas inom parentes): echo (genljuda) die (dö) implode (implodera) explode (explodera) clone (klona) shuffle (blanda) unset (upphäva) rand (random/slumpmässig)

en vanlig dag en höstpromenad
mullvadsfärgat väder
halsont och mensvärk
och så
bara sådär
sedimentet av oväsentlighet upphävs
gamla tankar exploderar, blandas slumpmässigt och imploderas till nya tankar
detta ögonblick är inte en klon av det förra
vi ska inte dö idag
vi är motsatsen till döda
mullvadar är gulliga
Dela Facebook | Twitter | LinkedIn | Epost