Polysemi

Skriv en text som innehåller exempel på polysemi.

på en byrå sitter som sig bör
en byrådirektör
och direktiv framför:
"jag bestämmer - ni gör"
byrådirektörn sitter där och håller låda
på en byrå som bara har en låda
i lådan ligger en stav av bok
eller björk, frågan är omtvistad,
på staven är bokstaven B inristad

Dela

Facebook | Twitter | LinkedIn | Epost