echo()

English Engelska الإنجليزيّة

my screams echo on the screen
fumbling for a function
to execute my shuffled dream

I die but not for real

let's start again
let's iterate
let's empty the array

the words are mine
the code defined
it's random what I scream

Swedish Svenska السويديّة

skriken ekar på skärmen
famlar efter en funktion
som ger liv till min famlande
ihopblandade dröm

jag dör men inte på riktigt

vi börjar om
om och om igen
vi tömmer fälten

orden är mina
koden väldefinierad
det är slumpmässigt vad jag skriker