Ode to my rabbit

Swedish Svenska السويديّة

Jag är en dålig pensionssparare
Men du är min försvarare

När jag får brev med besked där det står: Du får knappt nån pension!
Då sträcker jag fram papperet framför din nos
och du rycker in till mitt försvar
mot det faktum att jag inga pengar har
Du ställer dig på baktassarna.
Du boxas med framtassarna.
Du hugger med tänderna.

Du är min försvarare
Min Kan-ingo Johansson