The window

English Engelska الإنجليزيّة

What I remember from
my childhood bedroom
The window
Sunlight dazzled my eyes
through dusty blinds
I knew that
the world was
out there

Swedish Svenska السويديّة

Vad jag mins från
min barndoms sovrum
Fönstret
Solljuset bländade ögonen
genom dammiga persienner
Jag visste att
världen fanns
därute