Review

English Engelska الإنجليزيّة

"salary" is an annoying word
like a peacock feather
it steels my attention
and when I finally touch it
it's all thin and rickety
I give salary one of ten

"lettuce" is a modest word
seemingly ordinary and pale
but when I restart my eyes
I see layers and ruffles
a giant green rose bud
I give lettuce three of ten

"poet" is a tricky word
because it's me
and it's also you
your breathing in your sleep
my snoring next to you
I give poet twelve of ten

Swedish Svenska السويديّة

"lön" är ett fånigt ord
som en påfågelfjäder
stjäl det min uppmärksamhet
och när jag äntligen fångar det
är det tunt och skrangligt
jag ger lön ett av tio

"sallat" är ett blygsamt ord
det tycks vanligt och blekt
men när jag startar om ögonen
ser jag lager och volanger
en gigantisk rosenknopp
jag ger sallat tre av tio

"poet" är ett knepigt ord
för det är jag
och det är du
dina andetag i sömnen
mina snarkningar bredvid dig
jag ger poet tolv av tio