Wildflowers

Wildflowers in a coffee cup.
Viola, blueberry and yellow star-of-Bethlehem.

English Engelska الإنجليزيّة

Buy flowers?
Never!

Lavish lilies
can never measure up to
Withering violas
blunt blueberry bushes
and bewildered yellow star-of-Bethlehem

Grandiose greenhouse reeking roses
can never remind me of
My evening walk in the sunset
the sky glowing pink
Walking near the river
chasing wild flowers
suddenly finding myself
face to face with a duck
Looking up and seeing my
apartment house in pink light
pointing to it like ET
with long trembling fingers
whispering: Home!

Swedish Svenska السويديّة

Köpa blommor?
Aldrig!

Vad är en vräkiga tulpaner mot
vissnande violer
sovande blåbärsris
vilsen vårlök?

Växthus-osande rosor kan aldrig påminna om
Kvällspromenaden i solnedgången
himlen glödande rosa
Hur jag gick nära vattnet
i jakt på vilda blommor
plötsligt öga mot öga
med en gräsand
Tittade upp och såg mitt
hyreshus i rosa glöd
pekade som ET med
långa, darrande fingrar
och viskade: Hem!