Dina ögon är som…

Fyll i ... i följande text:

Dina ögon är som ....
Ditt skratt är som ...
Dina händer är som ...


Dina ögon är som skärvor av skalat ägg med en grön ring med ljusa rispor och i mitten ett svart hål som växer när jag närmar mig.
Ditt skratt är som ett instrument som tappas, i fallet okontrollerade frekvenser.
Dina händer är som kasserade gummihandskar med fyllning och antydan till värme och sovande blodkärl.

Dela

Facebook | Twitter | LinkedIn | Epost