Skrivövningar

Recept

En person läser ett recept från en kokbok. Personen saknar grundläggande kunskap om grundläggande begrepp, som dl och sjuda.
Skriv personens tolkning av receptet.

Kviss

Skriv en text som innehåller minst tre ord från Språktidningens senaste ordkviss.

Försmådd

Skriv en text på valfri form om någon som är försmådd.

Kviss

Skriv en text på valfri form som innehåller minst tre ord från veckans kviss.

Ekfras

Skriv en ekfras på ett bildkonstverk.
Exempelvis Stjärnenatt av van Gogh.

Kviss

Skriv en text på valfri form som innehåller minst tre ord från Språktidningens ord-kviss.

Kviss

Skriv en text på valfri form som innehåller minst tre ord från veckans ordkviss.

Vändpunkt

Beskriv en viktig vändpunkt för en person.

Ferlin

Skriv om Nils Ferlins dikt "Inte ens" till en text på valfri form med samma idé/budskap men som inte rimmar.

Fridtjuv

Skriv en text på valfri form där huvudpersonen heter Fridtjuv