Skrivövningar

Ta mig till havet

Avsluta meningen:
"Ta mig mig till havet och ..."

Anapest

Skriv en text som bara består av anapester.
(Skillnad mot tidigare övning är att de enskilda orden inte behöver vara anapester.)
Exempel på anapest: telefon.
Anapest är stigande och består av tre stavelser. obetonad-obetonad-betonad. Alt: kort-kort-lång.

Daktyl

Skriv en text som bara består av daktyler.
(Skillnaden mot tidigare övning är att de enskilda orden inte behöver vara daktyler.)
Exempel på daktyl: dimmorna.
En daktyl är fallande och har tre stavelser. betonad-obetonad-obetonad. Alt: lång-kort-kort.

Jamb

Skriv en text som bara består av jamber.
(Skillnaden mot tidigare övning är att de enskilda orden inte behöver vara jamber.)
Exempel på jamb: hallå, banal, romans, minut, bevis, balkong.
En jamb är stigande och består av två stavelser. Den första är obetonad och den andra är betonad. Alternativt den första stavelsen är kort och den andra är lång.

Troké

Skriv en text som bara består av trokéer.
(Påminner om en tidigare skrivövning, men då skulle varje enskilt ord vara en troké. Det kravet finns inte nu.)
Exempel på troké: falla, gubbe, hallon, solen, katten, häger, fågel.
En troké är fallande och består av två stavelser. Den första är betonad och den andra är obetonad. Eller den första är lång och den andra är kort.

Kviss

Skriv en text som innehåller minst tre ord från veckans ordkviss

Kviss

Skriv en text som innehåller minst tre ord från veckans ordkviss.

Priamel

Skriv ett priamel.
Priamel "innebär att man gör en uppräkning av företeelser bara för att avfärda dem och avsluta uppräkningen med det som man i själva verket vill lyfta fram." (Citat Mats Söderlund)
Mer om Priamel

Minne

Skriv en text som innehåller minst tre ord som slutar på minne.
Exempelvis: barndomsminne, korttidsminne, muskelminne.

Sinne

Skriv text med minst tre ord som slutar på -sinne.
Exempelvis: ursinne, bollsinne, barnasinne.