Falska vänner

Skriv en text som innehåller minst ett par falska vänner.
Exempel på falska vänner (svenska och engelska):
delikat (god) - delicate (ömtålig)
kiss (urin) - kiss (kyss)
mondän (elegant) - mundane (trivial)

Jag åkte till England.
Och trodde jag skulle få mat som var delikat, men den hade bara lätt för att gå i kras.
Jag trodde staden skulle ha hus av ek och vara mondän, men den var folklig och hade hus av barrträn.
En man flirtade med mig och bad om kiss, men när jag gav honom urin visade det sig vara en miss.
Dela Facebook | Twitter | LinkedIn | Epost