Flickan går

"Flickan går på vägen". Hitta synonymer till verbet "går" och se vad det gör med texten. (huskur 18)

Flickan rör sig längs vägen.
Hennes fötter, som bär avtryck av tidigare vägar, lämnar avtryck på vägen.
Avtryck större än en björns.
Och vägen lämnar avtryck på hennes fötter.

Dela

Facebook | Twitter | LinkedIn | Epost