Jamb

Skriv en text som bara består av jamber. (Skillnaden mot tidigare övning är att de enskilda orden inte behöver vara jamber.) Exempel på jamb: hallå, banal, romans, minut, bevis, balkong. En jamb är stigande och består av två stavelser. Den första är obetonad och den andra är betonad. Alternativt den första stavelsen är kort och den andra är lång.
Se upp.
Här bygger jag. Här river du.
För alltid du - förfall.
Så fel - totalt.
Stäng av ditt liv. Ge hit min tid.
Försent.
Dela Facebook | Twitter | LinkedIn | Epost