Tegnér

Utgå från Esaias Tegnérs Den Eviga och skriv en dikt om sopsortering.
Följ förlagan så nära du kan, räkna stavelser och följ diktens rytm. (huskur 78)

Väl formar den Starke med svärdet sin verld,
väl flyga som örnar hans Rykten.
Men någon gång brytes det vandrande svärd
och örnarna fällas i flygten.
Hvad Våldet må skapa är vanskligt och kort,
det dör som en stormvind i öcknen bort.

Längtan fyller alla mina molekyler
En dag ska vi slippa våra kval
Vi hör ihop likt grå färg och kapsyler
matchande som grönt och äggskal
En dag ska vi skrida hand i hand jag vet
med orange kasse med mjölkpaket

Dela

Facebook | Twitter | LinkedIn | Epost