Dynamic

English Engelska الإنجليزيّة

I tried to explain that dynamic is more beautiful than symmetric. Imagine two circles with the same diameter, their centers intersect the same line. It is a static sight. The eye gets bored quickly. Instead, imagine that one circle is larger than the other. The eye is now tempted to move from one circle to the other and back. Tension is created. Movement is created. If you also move one circle, so that it is no longer in line with the other, tension increases, movement increases, beauty increases.

He looked at me and it was clear that he did not comprehend. I took a step back. How could I explain to him that dynamic is beautiful? He who builds houses. He who walks around with a ruler and a spirit level. He who can see if a surface is oblique by a millimeter.

I realized that it was not worthwhile to continue explaining. I could not prepare him any more. The journey must begin now. It is up to him if he wants to come along. I freed my upper body from the shirt. I dropped the bra to the floor. A bang was heard when it landed. He looked at me. From my attempt to explain that dynamic is beautiful, he had not understood a word. But his eyes understood. His hands understood.

Swedish Svenska السويديّة

Jag försökte förklara att dynamik är skönare än symmetri. Tänk dig två cirklar med samma diameter, vars centrum skär samma mittlinje. Det är en statisk syn. Ögat tröttnar snabbt. Tänk dig istället att den ena cirkeln är större än den andra. Ögat lockas då att röra sig från den ena cirkeln till den andra och tillbaka. Det skapas spänning. Det skapas rörelse. Om du dessutom flyttar den ena cirkeln, så att den inte längre ligger i linje med den andra, ökar spänningen, ökar rörelsen, ökar skönheten.

Han såg på mig oförstående. Jag tog ett steg tillbaka. Hur skulle jag kunna förklara för honom att dynamik är vackert? Han som bygger hus. Han som går omkring med tumstock och vattenpass. Han som kan se om en yta är en millimeter sned.

Jag insåg att det inte var lönt att fortsätta förklara. Jag kunde inte förbereda honom mer. Resan måste börja nu. Det är upp till honom om han vill följa med. Jag befriade min överkropp från tröjan. Jag lät bh:n falla till golvet. En smäll hördes när den landade. Han såg på mig. Av mitt försök att förklara att dynamik är vackert hade han inte förstått ett ord. Men hans ögon förstod. Hans händer förstod.