I programme

English Engelska الإنجليزيّة

I write code.
I like many languages.
JavaScript - my first infatuation.
PHP - my first love.
Java - my dear friend.
Out of all programming languages I have tried, there is none that I dislike.
Not the same goes for human languages.
Arabic is the only human language
that gives me almost the same satisfaction
as programming languages.
The other human languages do not please me.
Not my native language Swedish.
Not English nor Spanish.
I do not find pleasure in
coding and decoding them.

Swedish Svenska السويديّة

Jag skriver kod.
Jag gillar många språk.
JavaScript - min första förälskelse.
PHP - min första kärlek.
Java - min kära vän.
Av alla programmeringsspråk jag provat finns det inget jag ogillar.
Vad gäller människospråk är det inte samma sak.
Arabiska är det enda människospråk
som ger mig nästan samma tillfredsställelse
som programmeringsspråk.
De andra människospråken tilltalar mig inte.
Inte mitt modersmål svenska.
Inte engelska och inte spanska.
Jag finner inget nöje i att
koda eller avkoda dem.