My calculator

English Engelska الإنجليزيّة

What's that sound?
Rodents creeping in the night?
No, it's me stroking my calculator.
Oh those buttons!
A thrill for my fingertips.
Fat, bulging and far apart.
I don't need to worry about pressing the wrong button.
The touch sound is genuine - soft and rustling.
I can even twist the buttons.
Then the five's belly looks puffy
the eight seems relaxed
and the three makes a dance move.

I admit, I am envious of my friend.
Oh being able to choose what to save in memory.
Oh to be able to remove anything from memory.
And to remember exactly as it was.
Life as a human would be so much easier
if I had M+, M- and MC.

Swedish Svenska السويديّة

Vad är det som låter?
Gnagare som tassar i natten?
Nej, det är jag som smeker min miniräknare.
Åh vilka knappar!
Balsam för mina fingertoppar.
Tjocka, välvda och åtskilda.
Ingen risk att jag trycker fel.
Ett äkta knappljud - mjukt och prassligt.
Jag kan till och med vrida på knapparna.
Då tycks femmans mage bulligare
åttan ser avslappnad ut
och trean tar ett språng i dans.

Jag medger att jag är avundsjuk på min vän.
Tänk att kunna välja vad som ska vara i minnet.
Att kunna ta bort vad som helst ur minnet.
Och att minnas exakt som det var.
Livet som människa vore lättare
om jag hade M+, M- och MC.