Kviss

Skriv en text som innehåller minst tre ord från Språktidningens senaste ordkviss.
Jag minns hur jag kände en lycka
som tycktes omöjlig att undertrycka.
Sen doppades jag i ett kyp av panik.
Ur färgbadet lyftes jag
och min oskrymtade ångest lyste klar.
Jag bad att slippa flera bad.
Hur kan en bön för mig så oförgriplig
för andra vara så obegriplig.
Dela Facebook | Twitter | LinkedIn | Epost