Kviss

Skriv en text på valfri form som innehåller minst tre ord från veckans kviss.
Om du inte tycker att hösten är treven:
Titta igen!
Hur kan du inte gilla gula karotenoider
eller röda antocyaniner?
Och himlen så stjärnfläckig och svart
som en nattvaken kompars.
Hösten är oförtydbart underbar, så det så!
Skogen ska vara gröngulrödorange på detta vis.
Hur vågar du önska att den vore cerise!?
Dela Facebook | Twitter | LinkedIn | Epost