Kviss

Skriv en text som innehåller minst tre ord från veckans ordkviss.
Mot grannen som använde vår balkong som ruderatmark, känner jag hat - stark.
Jag är som en elektromagnet, strömmen är bruten men ändå finns där remanens, hatet avtar inte ens.
Det är inte rimligt med allt detta agg, som täcker mig likt ett tjockt vinterplagg.
Egentligen är det för något annat än grannens nedskräpning som jag är sur, det är en rimlig konjektur.
Dela Facebook | Twitter | LinkedIn | Epost